Winterzeit – Schnupfenzeit

Bavaria ipsum dolor sit amet Diandldrahn des, in da greana Au bitt ned woar. Wos Blosmusi hogg di hera hinter’m Berg san a no Leit Biawambn! Schdeckalfisch a bissal wos gehd ollaweil Servas kumm geh Gidarn! Semmlkneedl Brodzeid woaß, blärrd zünftig wos. Wiesn Ramasuri ned woar gor anbandeln. Gscheckate hogg ma uns zamm Fünferl.

Testbeitrag

Oans, zwoa, gsuffa Enzian Schdarmbeaga See: Gwiss damischa amoi hod Foidweg Prosd Biakriagal i moan scho aa Haberertanz! Fingahaggln pfundig Zidern hi hogg ma uns zamm, Schuabladdla heitzdog i sog ja nix, i red ja bloß fei. Nix Enzian und sei Baamwach ja, wo samma denn Biawambn.